Integritetspolicy

Denna sajt drivs av Jonesto AB, Box 61, 162 11 Vällingby Sverige med organisationsnummer 5565329090 (nedan även kallad Stjärnbutiken och Plogy").

På Stjärnbutiken tar vi skyddet av dina personuppgifter (såsom namn; adress; telefonnummer; födelsedatum; e-postadress; kreditkortsnummer; kön; föredraget språk; och föredragna produktkategorier) på stort allvar.

Vi samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss och behandlar dem för följande ändamål:

  • genomföra transaktioner med dig;
  • skicka direktmarknadsföring till dig;
  • förstå och analysera vår försäljning, och dina behov och preferenser;
  • utveckla, förbättra, marknadsföra och tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller dina behov;
  • genomföra utbyten eller retur av produkter; och,
  • besvara förfrågningar eller klagomål.

Vi kan inneha eller behandla sådana Personuppgifter på ett säkert sätt var som helst i världen, så länge som det är nödvändigt för ändamålen. Vi använder Secure Sockets Layer (SSL) för att skydda din kreditkortsinformation online.

Vi kan kommunicera med dig genom, våra sajter,  post, e-post och telefon.


Cookies

En cookie är en datafil som en hemsida kan spara och lagra i din dator. Bland annat för att en hemsida ska kunna spara information om t.ex. vad du gör på hemsidan.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.